Som tidligere elev på IUT (teknologisk universitets institut) i Nice (sektion virksomhedsledelse og administration) er Me Philippe Camps advokat indenfor privat og civil ret og diplomeret fra universitetet Nice-Sophia Antipolis. Han har parallelt fulgt uddannelsen for juridiske rådgivere ledet af CFA (center for advokaternes uddannelse). Som advokat tilmeldt advokatordenen i Nice siden 1994, har han lov til at plædere foran alle franske retskredse bortset fra højesteretten.

Advokat Camps er tosproget fransk/engelsk. Ud over generelle tvistmål (familieret, erstatningret til skadelidende), indtræder advokat Camps hovedsageligt indenfor ejendomsret, samt handels og selskabsret og generelt indenfor følgende domæner:

 • Generelle tvistmål
 • Familieret

 

 • Arverets procedurer
 • Procedurer for anbringelse under formynderskab eller værgemål
 • Fadderskabsprocedurer
 • Fastsættelse eller ændring af underholdsbidrag
 • Skilsmisse procedurer
 • Ansvars og erstatningsret for skadelidende

 

 • Erstatningsprocedurer for forulempede (specielt ved helbredsulykker)
 • Forsikringsansvar
 • Medicinskansvar

 

 • Ejendomsret
 • Rådgivning og repræsentation ved køb og salg af ejendom.
 • Hjælp og assistance ved skabelse og ledelse af ejendomsselskaber sci.
 • Procedurer ved tvangssalg eller annulation af ejendomssalg.
 • Medejendomsret (handling imod medejendommen, annulering af generalforsamling, modsigelse af afgifterne).
 • Procedurer for godtgørelse ved nabotvist.
 • Procedurer for erstatning ved skade(vandskade etc).
 • Lejekontraktsret
 • Etablering af lejekontrakter
 • Procedurer ved betaling af leje
 • Udsættelses procedurer

 

 • Indskrivelse af ejendomssikkerhed (hypotek etc)
 • Ejendomsskattelovgivning (ejendomsmerværdi ”plus-values immobilières” etc

Handels og selskabsret

 • Assistance ved skabelse og ledelse af en virksomhed – SARL – EURL – AS – SAS – Etc
 • Assistance ved skabelse af et filial eller datterselskab i Frankrig, for udenlandske selskaber
 • Assistance ved køb og overgivelse af selskaber
 • Forretningstvistmål
 • Rådgivning og forsvar af mærker og patenter (kopier etc)
 • Hjælp og assistance til selskaber ved afhjælpning eller juridisk opløsning.